You are not connected. Please login or register

Okay lang ba ang binag-ong systema sa marriage proposal para sa atong next generation nga dili na sa Gikikanan sa babae mangayo ug pemiso ang Ulitaw para minyoan ang usa kadalaga

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum